เลือกว่าจะให้แผงควบคุมแสดงความไวแสง (ISO) (แสดงความไวแสง (ISO)) หรือแสดงจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (แสดงจำนวนภาพที่ถ่ายได้)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์