เลือกระดับการเพิ่มค่าที่จะใช้เมื่อปรับค่าความไวแสง (ISO) ถ้าเป็นไปได้ กล้องจะยังใช้ค่าความไวแสง (ISO) ปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนระดับการเพิ่มค่า หากค่าความไวแสง (ISO) ปัจจุบันไม่สามารถใช้ได้ในระดับการเพิ่มค่าใหม่ ค่าความไวแสง (ISO) ดังกล่าวจะถูกปัดเศษไปยังค่าที่ใกล้เคียงที่สุดที่สามารถนำมาใช้ได้

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์