ถ้าเลือก ปิด ไฟแบ็คไลท์ในแผงควบคุมและปุ่มกด (ไฟหน้าจอ) จะติดเมื่อหมุนสวิทช์เปิดปิดการทำงานไปทาง D ถ้าเลือก เปิด ไฟแบ็คไลท์จะยังคงเปิดอยู่ขณะที่ตั้งเวลาสแตนด์บายทำงาน ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ ไฟแบ็คไลท์จะปิดเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ และหากเลือก เปิด ไฟจะสว่างอีกครั้งเมื่อท่านยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์ เลือก ปิด เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ไฟปุ่มกด

1 ปุ่ม T
2 ปุ่ม U
3 ปุ่ม I
4 ปุ่ม Y
5 ตัวชี้แป้นหมุนเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์

6 ปุ่ม G
7 ปุ่ม L (Z/Q)
8 ปุ่ม X
9 ปุ่ม W (M)
10 ปุ่ม J
11 ปุ่ม K
12 ปุ่ม O (Q)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์