เมื่อถ่ายภาพ กล้องจะตั้งชื่อไฟล์โดยการเพิ่มค่าลงในหมายเลขไฟล์ที่ใช้สุดท้าย ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าหมายเลขไฟล์จะต่อจากหมายเลขสุดท้ายที่ใช้เมื่อโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้น การ์ดหน่วยความจำถูกฟอร์แมต หรือเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ลงในกล้องหรือไม่

การเรียงหมายเลขไฟล์

หากหมายเลขโฟลเดอร์ปัจจุบันคือ 999 และมีภาพถ่าย 5000 ภาพ หรือหมายเลขภาพถ่ายคือ 9999 ปุ่มกดชัตเตอร์จะใช้งานไม่ได้ และจะไม่สามารถถ่ายภาพเพิ่มได้ (นอกจากนี้ กล้องอาจปิดใช้งานการถ่ายภาพยนตร์ด้วย หากกล้องคำนวณแล้วว่าจำนวนไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ในการบันทึกภาพยนตร์ด้วยความยาวสูงสุดจะทำให้มีไฟล์ในโฟลเดอร์เกิน 5000 ไฟล์ หรือหมายเลขไฟล์เกิน 9999) เลือก รีเซ็ต สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d7 (การเรียงหมายเลขไฟล์) จากนั้น ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำปัจจุบันหรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์