รายการนี้จะแสดงกับเลนส์ที่รองรับเท่านั้น การเลือก เปิดใช้ ทำให้ใช้วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์สำหรับโฟกัสแบบแมนวลได้เมื่อกล้องอยู่ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ หลังจากการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสแล้ว ให้กดปุ่มค้างไว้ครึ่งหนึ่งแล้วปรับโฟกัสโดยใช้วงแหวนปรับโฟกัส หากต้องการปรับโฟกัสภาพใหม่ ให้ยกนิ้วออกจากปุ่มกดชัตเตอร์แล้วกดลงครึ่งหนึ่งอีกครั้ง การป้องกันไม่ให้กล้องใช้วงแหวนปรับโฟกัสของเลนส์สำหรับโฟกัสแบบแมนวลเมื่อกล้องอยู่ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ให้เลือก ไม่ใช้

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์