Välj [ ON ] för att göra skärmen ljusare för enkel visning i mörka miljöer (stjärnljus). Observera att displayen kan bli något ryckig när stjärnljusvyn är aktiv.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video