Välj vilka sökarskärmar som är tillgängliga genom att trycka på DISP- knappen under fotografering.

  • Markera objekt ([ Display 2 ] till [ Display 4 ]) och tryck på J för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Endast skärmar markerade med en bock ( M ) kan nås genom att trycka på DISP- knappen under fotografering. [ Display 1 ] kan inte avmarkeras.

  • För att välja indikatorer som visas i displayerna [ Display 1 ] till [ Display 4 ] markerar du motsvarande alternativ och trycker på 2 . Du kan sedan markera objekt och trycka på J för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Bortsett från [ Pekkontroller ] är alternativen desamma som för anpassad inställning d18 [ Custom monitor shooting display ] ( d18: Custom Monitor Shooting Display ).

  • För att slutföra operationen, tryck på G .

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video