Välj om den inbyggda AF-hjälpbelysningen ska lysa för att underlätta fokuseringen i fotoläge när ljuset är dåligt.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

I fotoläge tänds belysningen efter behov när AF-S är valt för fokusläge.

[ AV ]

Belysningsinstrumentet tänds inte för att underlätta fokuseringen. Kameran kanske inte kan fokusera när ljuset är dåligt.

AF-hjälpbelysningen
  • AF-hjälpbelysningen har en räckvidd på cirka 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.).

  • Ta bort motljusskydden när du använder belysningsinstrumentet.

  • Blockera inte AF-hjälpbelysningen när den är tänd.

  • Vissa objektiv kan blockera ljuset från AF-hjälpbelysningen på vissa eller alla fokusavstånd. Information om dessa begränsningar finns tillgänglig från Nikon Download Center.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video