Välj fokushastighet för videoläge.

Använd [ When to application ] för att välja när det valda alternativet gäller.

Alternativ

Beskrivning

D

[ Alltid ]

Kameran fokuserar hela tiden med den valda hastigheten i videoläge.

E

[ Endast under inspelning ]

Fokus justeras med den valda hastigheten endast medan videoinspelning pågår. Vid andra tillfällen fokuserar kameran så snabbt som möjligt.

Linsljud

Ljudet som produceras av objektivet under fokusering ökar med AF-hastigheten. Effekten är särskilt märkbar vid en inställning på [ +5 ], så välj lägre värden om du tycker att bruset är distraherande.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video