Välj [ ON ] för en liveförhandsvisning av videofilmer inspelade med [ HLG ] eller [ N-Log ] valt för videotonsläge, men observera att färgerna i förhandsgranskningen är förenklade för förbättrad kontrast.

  • Färgerna i de faktiska inspelade bilderna påverkas inte.

  • Kontrasten förbättras också när HLG- eller N-Log-bilder visas på kameran.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video