Välj det tonområde som visas av ett zebramönster när en tidigare tilldelad kontroll [ Pattern tone range ] trycks in. Om [ Höjdpunkter ] eller [ Mellantoner ] är vald, kommer ett zebramönster endast att visas över områden i det valda tonområdet genom att trycka på kontrollen; Om du trycker på knappen en andra gång döljs zebramönstret.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video