Anpassade inställningar lagras i en av fyra banker (bankerna "A" till "D") som kan väljas med [ Anpassade inställningar bank ]. Ändringar av inställningar som görs medan en bank är vald tillämpas inte på de återstående bankerna.

Byta namn på banker med anpassade inställningar

En beskrivande bildtext kan läggas till bankens namn ("A", "B", "C" eller "D") genom att markera banken, trycka på 2 och välja [ Byt namn ]. Bildtexter kan vara upp till 20 tecken långa.

Kopiera anpassade inställningar Banker

För att skapa en kopia av en bank för anpassade inställningar, markera banken, tryck på 2 , välj [ Kopiera ] och välj en destination för kopian.

Återställer standardinställningar

Du kan återställa standardinställningarna för en vald bank för anpassade inställningar. För att göra det, markera banken och tryck på O ( Q ); en bekräftelsedialogruta kommer att visas. Markera [ Ja ] och tryck på J för att återställa standardinställningarna för den valda banken.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video