Välj den lägsta slutartiden som finns tillgänglig med blixt i läge P eller A .

Oavsett vilken inställning som valts för anpassad inställning e2 [ Blixtslutarhastighet ] kan slutartiderna vara så långa som 30 s i lägena S och M eller vid blixtinställningar för långsam synk, långsam bakre ridåsynkronisering eller röda ögon-reducering med långsam synkronisera.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video