Välj bildframmatningshastighet för kontinuerliga höghastighets- och kontinuerliga låghastighetslägen.

Alternativ

Beskrivning

[ Kontinuerlig höghastighet ]

Välj bildhastighet för kontinuerligt höghastighetsutlösningsläge från alternativ som sträcker sig från [ 20 fps ] till [ 10 fps ].

[ Kontinuerlig låg hastighet ]

Välj bildhastighet för kontinuerligt låghastighetsutlösningsläge från alternativ som sträcker sig från [ 10 fps ] till [ 1 fps ].

  • Den faktiska bildhastigheten när [ 8 fps ] väljs är 7,5 fps.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video