Välj om bilder kan tas innan kameran fokuserar när AF-C är valt.

Alternativ

Beskrivning

G

[ Release ]

Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned (utlösningsprioritet).

B

[ Fokus + släpp ]

Prioritet ges normalt till frigöring, men om motivet är mörkt eller har låg kontrast och kameran är i kontinuerligt utlösningsläge, kommer fokus att ges prioritet för den första bilden i varje serie. För de återstående bilderna kommer prioritet att släppas oavsett fokus. Detta hjälper till att säkerställa att det första skottet i varje serie är i fokus.

F

[ Fokus ]

Bilder kan bara tas när kameran är i fokus (fokusprioritet).

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video