Välj hur snabbt fokus ska reagera om något passerar mellan motivet och kameran när AF-C är valt för fokusläget.

Blockerad bild AF-respons

  • Välj [ 5 ] ( Fördröjd ) för att bibehålla fokus på originalmotivet.

  • Välj [ 1 ] ( Snabb ) för att göra det lättare att flytta fokus till objekt som korsar ditt synfält.

  • Oavsett vilket alternativ som valts, fungerar blockerad bild AF-respons i läge [ 3 ] när [ 3D-spårning ] är valt för AF-områdesläge.

  • Om [ Autoområdes-AF ] väljs för AF-områdesläge, kommer AF-respons för blockerade bilder att fungera i läge [ 3 ] när [ 2 ] eller [ 1 ] är valt.

Ämnesrörelse

Alternativ

Beskrivning

[ Stadig ]

Välj för jämn fokus när du fotograferar motiv som närmar sig kameran i en jämn takt.

[ Oregelbundet ]

Välj för förbättrad respons när du fotograferar motiv som är utsatta för plötsliga start och stopp.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video