Välj objekten i menyn i som visas när i -knappen trycks ned i videoläge.

  • Markera en position i i menyn, tryck på J och välj önskat alternativ.

  • Följande poster kan tilldelas till i menyn.

Alternativ

0

n

[ Fotograferingsmenybank ]

Shooting Menu Bank

j

[ Välj bank för anpassade inställningar ]

Anpassade inställningar Bank

J

[ Välj bildområde ]

Alternativ för videobildområde

G

[ Bildstorlek/bildhastighet ]

Alternativ för videoramstorlek och hastighet

N

[ Destination ]

Destination

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

ISO-känslighet

m

[ Vitbalans ]

Vitbalans

h

[ Ställ in bildkontroll ]

Bildkontroller

6

[ HLG kvalitet ]

HLG kvalitet

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

w

[ Mätning ]

Mätning

s

[ Fokusläge ]

Fokuserat läge

7

[ AF-områdesläge/ämne. upptäckt ]

AF-områdesläge

u

[ Vibrationsreducering ]

Vibrationsreducering

4

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

H

[ Mikrofonkänslighet ]

Mikrofonkänslighet

5

[ Dämpare ]

Dämpare

6

[ Frekvenssvar ]

Frekvenssvar

7

[ Vindbrusreducering ]

Reducering av vindbrus

8

[ Hörlursvolym ]

Hörlursvolym

L

[ Tyst läge ]

Tyst läge

w

[ Anpassade kontroller ]

g2: Anpassade kontroller

W

[ Fokus på topp ]

a13: Focus Peaking

9

[ Zebramönster ]

g11: Zebramönster

3

[ Ljusstyrka för bildskärm/sökare ]

Bildskärmens ljusstyrka , sökarens ljusstyrka

u

[ Flygplansläge ]

Flygplansläge

8

[ Multiväljare effektbländare ]

Multi-väljare Power Aperture

9

[ Multiväljare exponeringskomp. ]

Multiväljare Exponeringskomp.

v

[ Varma displayfärger ]

d11: Varma displayfärger

9

[ Visa videoinformation ]

Visa videoinformation

Multi-väljare Power Aperture

Välj om multiväljaren kan användas för bländaröppning. När [ Aktivera ] är valt, ökar bländaren om du håller ned 1 . Håller du 3 minskar bländaren.

Multiväljare Exponeringskomp.

Välj om multiväljaren kan användas för att justera exponeringskompensation. Om du väljer [ Aktivera ] kan exponeringskompensation ställas in genom att trycka på 1 eller 3 .

Visa videoinformation

Visa videoinspelningsinställningar. Det här alternativet kan användas för att visa men inte för att ändra det valda alternativet.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video