Välj hur kameran visar ljusstyrkainformation i videoläge.

Alternativ

Beskrivning

[ Histogram ]

Aktivera RGB-histogrammet.

[ Vågformsmonitor ]

Kameran visar en vågformsmonitor. Monitorn kan visas i två olika storlekar.

[ Vågformsmonitor (stor) ]

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video