När [ Center-weighted metering ] har valts, tilldelar kameran den största vikten till ett område i mitten av fotograferingsdisplayen när exponeringen ställs in.

Alternativ

Beskrivning

R

[ Små ]

Kameran tilldelar den största vikten till en yta som motsvarar en cirkel med en diameter på 8 mm.

S

[ Standard ]

Kameran tilldelar den största vikten till en yta som motsvarar en cirkel med en diameter på 12 mm.

T

[ Genomsnitt ]

Viktningen baseras på genomsnittet av hela ramen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video