När [ AV ] är valt för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Automatisk ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn i läge M , kan åtgärder som att byta till ett objektiv med ett annat bländarintervall orsaka oavsiktliga ändringar av bländaren. Om ett annat alternativ än [ Exponeringsunderhåll av ] är valt för [ Behåll exp. när f/ ändras ], kommer kameran att justera slutarhastigheten eller ISO-känsligheten för att bibehålla exponeringen vid det aktuella värdet.

  • Andra fall där inställningar kan justeras automatiskt för att bibehålla exponeringen inkluderar när:

    • objektiv med olika maximala bländare vid minsta och maximala zoom zoomas in eller ut, eller

    • fokusavståndet ändras medan en mikrolins är monterad.

  • Inställningen som justeras för att bibehålla exponeringen när bländaren ändras kan väljas från [ Slutarhastighet ] och [ ISO-känslighet ]. Välj [ Exponeringsunderhåll av ] för att inaktivera den här funktionen.

  • Beroende på objektivet kan det hända att kameran inte kan bibehålla aktuell exponering vid vissa inställningar.

  • Exponeringsunderhåll är inte tillgängligt under videoinspelning.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video