Välj om slutarna på fjärrkamerorna ska synkroniseras med slutaren på huvudkameran när du använder en trådlös fjärrkontroll (tillval) eller alternativet [ Anslut till andra kameror ] i nätverksmenyn.

  • För information om synkroniserad frigöring med [ Anslut till andra kameror ] i nätverksmenyn, se avsnittet om "Synkroniserad frigöring" ( Synkroniserad frigöring ) i kapitlet "Ansluta till andra kameror".

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video