Välj en virtuell horisont för fotograferingsskärmen. Den valda virtuella horisonten kan visas genom att markera ( M ) bredvid D i listan för anpassad inställning d18 [ Custom monitor shooting display ] ( d18: Custom Monitor Shooting Display ) eller d19 [ Custom viewfinder shooting display ] ( d19: Custom monitor shooting display ) Sökarfotograferingsskärm ).

  • [ Typ A ]: En stor indikator som visar roll och pitch fyller displayen.

  • [ Typ B ]: En rullningsindikator visas längst ner på displayen och en stigningsindikator vid dess högra kant.

  • Indikatorerna visas i grönt när kameran är vågrätt.

Rulla

Alternativ

Kameran vrids medurs

Kameran vrids moturs

[ Typ A ]

[ Typ B ]

Tonhöjd

Alternativ

Kameran lutas framåt

Kameran lutas bakåt

[ Typ A ]

[ Typ B ]

Virtual Horizon Display

Observera att displayen kanske inte är korrekt när kameran lutas i en skarp vinkel framåt eller bakåt. Kameran visar inte den virtuella horisonten eller pitch and roll-indikatorerna när den hålls i vinklar där lutningen inte kan mätas.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video