Välj om tillvalsblixtenheter avger monitorförblixtar före varje bild under seriefotografering i hög- eller låghastighetsläge för kontinuerlig utlösning.

Alternativ

Beskrivning

c

[ Prioritera framstegshastighet för bildruta ]

Blixtenheten avger en monitorförblixt före den första bilden i varje sekvens och låser uteffekten vid det uppmätta värdet för de återstående bilderna. Bildhastigheten sjunker mindre än när [ Prioritera precis blixtkontroll ] är valt.

  • En FV-låsikon ( r ) visas i fotograferingsdisplayen under seriefotografering.

q

[ Prioritera exakt blixtkontroll ]

Blixtenheten avger en monitorförblixt före varje bild och justerar blixteffekten efter behov. Framskjutningshastigheten kan sjunka under vissa omständigheter.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video