AF-spårningskänsligheten för videoläge kan ställas in på värden från 1 till 7.

  • Välj [ 7 ] ( Låg ) för att bibehålla fokus på originalmotivet.

  • Om motivet lämnar det valda fokusområdet när [ 1 ] ( Hög ) är valt, kommer kameran att reagera genom att snabbt flytta fokus till ett nytt motiv i samma område.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video