Välj om fokuspunkten som valts av kameran fortsätter att användas efter att du ändrat AF-områdeslägen med en kontroll som [ AF-områdesläge ], [ AF-områdesläge + AF-ON ], [ Återkalla fotograferingsfunktioner ] eller [ Återkalla fotograferingsfunktioner (håll) ] har tilldelats via anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ]. Detta gäller endast om du ändrar AF-områdeslägen medan du fokuserar med avtryckaren halvvägs nedtryckt.

Alternativ

Beskrivning

[ Auto ]

Den fokuspunkt som senast valdes av kameran innan du bytte AF-områdeslägen förblir aktiv.

[ Av ]

Den fokuspunkt som senast valdes av användaren återställs.

  • Fokuspunktsbeständighet gäller om du växlar från ett AF-områdesläge som [ Auto-område AF ] där fokuspunkten väljs automatiskt till ett läge där fokuspunkten väljs manuellt medan kontrollen är intryckt.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video