Välj hur skärmen ska reagera när slutaren utlöses.

Alternativ

Beskrivning

[ Typ A ]

Skärmen blir mörk när slutaren släpps.

[ Typ B ]

Kanter visas längst upp, längst ner och på sidorna av ramen när slutaren utlöses.

[ Typ C ]

Kanter visas på sidorna av ramen när slutaren utlöses.

[ Av ]

En utlösningstidsindikator visas inte när slutaren utlöses.

  • Observera att oavsett vilket alternativ som valts visas inte indikatorer för utlösningstid vid långa slutartider.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video