Välj de steg som används för justeringar av slutartid, bländare, bracketing och exponerings- och blixtkompensation.

  • Om [ 1 EV-steg (komp. 1/3 EV) ] väljs, görs ändringar av slutartid, bländare och variation i steg om 1 EV och ändringar av exponerings- och blixtkompensation i steg om 1 / 3 EV.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video