Välj om avtryckaren kan användas för att fokusera.

Alternativ

Beskrivning

[ Slutare/AF-ON ]

Kameran fokuserar när avtryckaren trycks ned halvvägs.

[ Endast AF-ON ]

Kameran fokuserar inte när avtryckaren trycks ned halvvägs.

  • Om du markerar [ Endast AF-ON ] och trycker på 2 visas alternativen för [ Utlösning utan fokus ].

Alternativ

Beskrivning

[ Aktivera ]

Bilder kan tas när avtryckaren trycks ned (utlösningsprioritet).

[ Inaktivera ]

  • Bilder kan bara tas när kameran är i fokus (fokusprioritet).

  • Fokusera med AF-ON- knappen eller andra kontroller som AF-ON har tilldelats.

Varning: " Pinpoint AF "

Om [ Pinpoint AF ] väljs för AF-områdesläge med anpassad inställning a6 [ AF-aktivering ] inställd på [ AF-ON only ] och [ Disable ] valt för [ Ofokusutlösning ] kan slutaren utlösas oavsett om eller inte motivet är i fokus.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video