Välj i vilken ordning bilderna i bracketingprogrammet tas.

Alternativ

Beskrivning

H

[ MTR > under > över ]

Den omodifierade bilden tas först, följt av bilden med det lägsta värdet, följt av bilden med det högsta värdet.

I

[ Under > MTR > över ]

Skjutningen fortsätter i ordning från det lägsta till det högsta värdet.

  • Anpassad inställning e7 [ Gafflingsordning ] har ingen effekt på ordningen på bilderna som tas när [ ADL -variation ] har valts för [ Autogaffling ] > [ Autogaffling inställt ] i fototagningsmenyn.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video