Välj om separata fokuspunkter kan väljas för "bred" (liggande) orientering, för "lång" (stående) orientering med kameran roterad 90° medurs och för "hög" orientering med kameran roterad 90° moturs.

  • Välj [ Av ] för att använda samma fokuspunkt oavsett kameraorientering.

Kameran roterades 90° moturs

Liggande (bred) orientering

Kameran vrids 90° medurs

  • Välj [ Fokuspunkt ] för att aktivera separat val av fokuspunkt. För att aktivera separat val av både fokuspunkt och AF-områdesläge, välj [ Fokuspunkt och AF-områdesläge ].

Kameran roterades 90° moturs

Liggande (bred) orientering

Kameran vrids 90° medurs

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video