Genom att välja [ ON ] kan justeringar som normalt görs genom att hålla en knapp och vrida på en kommandoratt göras genom att vrida på kommandoratten efter att knappen släppts. Detta slutar när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller standbytimern går ut.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller för knapparna E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U och fokusläge.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller även kontroller som vissa roller har tilldelats med hjälp av anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] eller g2 [ Anpassade kontroller ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video