Välj hur långt fokus- eller kontrollringarna på objektiv med Z-fäste måste vridas för att gå hela vägen från det minsta fokusavståndet till oändligt.

Alternativ

Beskrivning

[ Icke-linjär ]

Fokusavståndet ändras mycket när ringen roteras snabbt och med en liten mängd när ringen roteras långsamt, utan hänsyn till hur långt ringen vrids.

[ 90° ]

Välj hur långt ringen måste vridas för att gå hela vägen från minsta fokusavstånd till oändligt. För att ta fokus från det minsta avståndet till oändligt när t.ex. [ 90° ] är valt, behöver ringen bara vridas 90°. Större värden tillåter finare justeringar.

[ 120° ]

[ 150° ]

[ 180° ]

[ 210° ]

[ 240° ]

[ 270° ]

[ 300° ]

[ 330° ]

[ 360° ]

[ 540° ]

[ 720° ]

[ Max. ]

För att ta fokus från det minsta fokusavståndet till oändligheten måste du vrida ringen till det maximala avståndet som är tillåtet med nuvarande objektivinställningar.

  • Om objektivet inte stöder val av rotationsområde, kommer [ Fokusringens rotationsområde ] att vara fixerat till [ Icke-linjär ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video