Välj hur underväljaren beter sig när dess mitt trycks ned.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Underväljaren kan inte användas för att placera fokuspunkten medan mitten är intryckt.

[ AV ]

Underväljaren kan användas för att placera fokuspunkten medan mitten är intryckt.

Mitten av underväljaren fungerar samtidigt i den roll som valts för [ Underväljarcentrum ] med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ] eller g2 [ Anpassade kontroller ]. Detta är särskilt anmärkningsvärt genom att om du tilldelar [ AF-områdesläge ] till mitten av underväljaren via anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ], kommer du då att kunna använda den för att tillfälligt växla AF-områdeslägen utan att störa din förmåga att placera fokuspunkten.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video