Välj de frigöringslägen som kan nås genom att trycka på c -knappen och vrida huvudkommandoratten när frigöringslägesratten vrids till c .

  • Markera alternativ och tryck på J eller 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ). Lägen markerade med en bock ( M ) är tillgängliga för val via huvudkommandoratten.

  • För att slutföra operationen, tryck på G .

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video