Om [ ON ] väljs kommer fokusringen att utföra den roll som för närvarande är tilldelad kontrollringen med anpassad inställning f2 [ Anpassade kontroller (fotografering) ].

  • När [ ON ] är vald, fungerar kontrollringen endast i rollen [ Focus (M/A) ].

  • Det här alternativet gäller endast kompatibla objektiv.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video