Välj om exponeringen ska justeras för ansikten på mänskliga porträttmotiv som upptäcks av kameran när [ Matrixmätning ] har valts.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Kameran justerar exponeringen för ansikten.

[ AV ]

Exponeringen justeras inte beroende på om ansikten har upptäckts.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video