Välj [ ON ] för att jämna ut visningen i sökaren enligt fotograferingsförhållandena. Rörelserna hos motiv som rör sig snabbt blir lättare att se.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video