Vänd om rotationsriktningen för kommandorattarna för valda operationer.

  • Markera [ Exponeringskompensation ] eller [ Slutartid/bländare ] och tryck på 2 för att välja ( M ) eller avmarkera ( U ).

  • Tryck på G för att spara ändringarna och avsluta.

  • Ändringarna gäller även för kommandoratten för vertikal fotografering.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video