Välj hur kameran justerar blixtnivån när exponeringskompensation används.

Alternativ

Beskrivning

YE

[ Hela bilden ]

Kameran justerar både blixtnivå och exponering. Detta ändrar exponeringen för hela bilden.

E

[ Endast bakgrund ]

Exponeringskompensation justeras endast för bakgrunden.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video