Välj om E -knappen behövs för exponeringskompensation.

Alternativ

Beskrivning

[ På (Automatisk återställning) ]

Exponeringskompensation kan justeras med endast en kommandoratt. Inställningen som valts med kommandoratten återställs när kameran stängs av eller standby-timern går ut.

[ ]

Exponeringskompensation kan justeras med endast en kommandoratt. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av eller standbytimern löper ut.

[ Av ]

Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på E -knappen och vrida på en kommandoratt.

  • Detta alternativ träder i kraft i lägena P , S och A . Enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i läge M .

  • Kommandoratten som används varierar med läget.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video