När fokusering är aktiverad i manuellt fokusläge indikeras objekt som är i fokus med färgade konturer på displayen. Du kan välja färg.

Focus Peaking Display

Välj [ ON ] för att aktivera fokusering.

Fokus på toppkänslighet

Välj känslighet för fokustopp från [ 3 (hög känslighet) ], [ 2 (standard) ] och [ 1 (låg känslighet) ]. Ju högre värde, desto större djup kommer att visas som i fokus.

Focus Peaking Highlight Color

Välj markeringsfärgen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video