Välj ett ramrutnät för videoläge. Det valda rutnätet kan visas genom att markera ( M ) bredvid b i listan för anpassad inställning g15 [ Custom monitor shooting display ] ( g15: Custom Monitor Shooting Display ) eller g16 [ Custom viewfinder shooting display ] ( g16: Custom Viewfinder Fotograferingsskärm ).

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video