Välj antalet tillgängliga fokuspunkter för manuellt val av fokuspunkt när ett annat alternativ än [ Auto-områdes-AF ] är valt för AF-områdesläget.

Alternativ

Beskrivning

4

[ Alla punkter ]

Varje fokuspunkt som är tillgänglig i det aktuella AF-områdesläget kan väljas. Antalet tillgängliga punkter varierar med AF-områdesläget.

5

[ Växlande punkter ]

Antalet tillgängliga fokuspunkter minskas till en fjärdedel av antalet tillgängliga när [ Alla punkter ] väljs. Använd för snabbt val av fokuspunkt. Antalet tillgängliga punkter för [ Pinpoint AF ] påverkas inte.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video