Inställningarna som påverkas när bracketing är aktiverat i läge M och [ OFF ] är valt för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Auto ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn bestäms av alternativen som valts för [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fototagningsmenyn och det alternativ som valts för anpassad inställning e6 [ Autogaffling (läge M) ].

Anpassad inställning e6
[ Auto bracketing (läge M) ]

Fotofotograferingsmeny
[ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ]

AE & blixtvariation

AE bracketing

F

[ Blixt/hastighet ]

Slutartid och blixtnivå

Slutartid

G

[ Blixt/hastighet/bländaröppning ]

Slutartid, bländare och blixtnivå

Slutartid och bländare

H

[ Blixt/bländare ]

Bländare och blixtnivå

Öppning

9

[ Blixt/ISO-känslighet ]

ISO-känslighet och blixtnivå

ISO-känslighet

I

[ Endast blixt ]

Blixtnivå

  • När [ ] är valt för [ ISO-känslighetsinställningar ] > [ Automatisk ISO-känslighetskontroll ] i fototagningsmenyn, kommer kameran att variera blixtnivån och/eller ISO-känsligheten enligt [ Blixt/ISO-känslighet ], oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning e6 [ Autogaffling (läge M) ].

Flash bracketing

Blixtvariation utförs endast med i-TTL eller q A (automatisk bländare) blixtkontroll.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video