Välj [ ON ] för åtkomst till en rad längre slutartider i läge M .

 • När [ OFF ] väljs varierar den lägsta slutartiden med bildhastigheten enligt följande.

  • 120p : 1/125 s

  • 100p : 1/100 s

  • 60p : 1/60 s

  • 50p: 1/50 s

  • 30p : 1/30 s

  • 25p : 1/25 s

  • 24p: 1/25 s

 • När [ ] väljs sjunker de lägsta slutartiderna för bildhastigheter på 60p till 24p till 1/4 s . De för 120p och 100p ändras inte.

 • Att välja [ ON ] och välja en långsam slutartid hjälper till att förhindra att ISO-känsligheten stiger för högt under bilder av natthimlen och andra mörka motiv.

 • Videor som spelats in med långa slutartider när [ ] är valt kommer att inkludera upprepade kopior av samma bildrutor.

 • För att minska oskärpa som orsakas av kameraskakningar i videor som spelats in med långa slutartider när [ ] är valt, rekommenderar vi att du monterar kameran på ett stativ.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video