Använd varmare färger med reducerad ljusstyrka i fotograferings-, meny- och/eller uppspelningsskärmar. Detta gör displayerna lättare att se med syn anpassad till mörka miljöer vid astronomisk fotografering och liknande.

Alternativ

Beskrivning

[ Varm display färgalternativ ]

Välj bland följande alternativ.

  • [ Läge 1 ]: Använd varmare färger i fotograferings-, meny- och uppspelningsskärmar.

  • [ Läge 2 ]: Använd varmare färger i menyskärmen. Varmare färger används också för ikoner och annan information i fotograferings- och uppspelningsskärmarna, men inte för att se genom linsen eller själva innehållet i bilderna.

  • [ Av ]: Varma färger används inte.

[ Ljusstyrka för varm färgskärm ]

Tryck på 1 eller 3 för att justera ljusstyrkan för den varma färgskärmen. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, lägre värden för minskad ljusstyrka.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video