Det maximala antalet bilder som kan tas i en enda serie i kontinuerliga utlösningslägen kan ställas in på "∞" (ingen gräns) eller till valfritt värde mellan 1 och 200.

  • Observera att oavsett vilket alternativ som valts finns det ingen gräns för antalet bilder som kan tas i en enda bildserie när en slutartid på 1 s eller längre är vald i läge S eller M .

Minnesbufferten

Anpassad inställning d2 [ Maximal shots per burst ] används för att välja antalet bilder som kan tas i en enda serie. Antalet bilder som kan tas innan minnesbufferten fylls och fotograferingen går långsammare varierar med bildkvalitet och andra inställningar. När bufferten är full visar kameran " r000 " och frammatningshastigheten sjunker.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video