Om du väljer [ På (1/6 EV) ] kan ISO-känsligheten för videor justeras i steg om 1/6 EV i läge M .

  • Känsligheten kan ställas in på värden från ISO 64 till 25600 i steg om 1 / 6 EV.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video