Välj hur länge monitorn eller sökaren ska vara på när inga åtgärder utförs.

  • Olika inställningar kan väljas för [ Uppspelning ], [ Menyer ], [ Bildgranskning ] och [ Standby-timer ].

  • [ Standbytimer ] bestämmer hur länge kontrollpanelen och bildskärmen eller sökaren förblir på efter att avtryckaren har tryckts ned halvvägs. Skärmen och sökaren dämpas några sekunder innan standby-timern går ut. Om [ 10 s ] väljs kommer timern att förlängas till 20 sekunder medan i menyn visas.

  • Längre avstängningsfördröjningar minskar batteriets uthållighet.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video