Vælg, om billeder kan tages, før kameraet fokuserer, når AF-S er valgt.

Mulighed

Beskrivelse

G

[ Slip ]

Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet).

F

[ Fokus ]

Billeder kan kun tages, når kameraet er i fokus (fokusprioritet).

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Fokus

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Video